Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng Khoa
Doanh nhân - Diễn giả Trần Đăng KhoaCEO & MASTER TRAINER
Doanh nhân - Master Coach Phạm Hà Ngân
Doanh nhân - Master Coach Phạm Hà NgânHR DIRECTOR & MASTER COACH
Trainer Hồ Lâm Hảo
Trainer Hồ Lâm HảoASSOCIATE MANAGER EVOL GROUP

Đào tạo doanh nghiệp – Diễn thuyết trong sự kiện

Nếu bạn muốn mời chuyên gia đào tạo huấn luyện cho doanh nghiệp của bạn hoặc diễn giả chia sẻ trong sự kiện của bạn, vui lòng liên hệ Consultant Manager Hồ Thị Quỳnh Trang – tại email [email protected] hoặc số điện thoại 0949 322 086 để chia sẻ cụ thể về nhu cầu doanh nghiệp của của bạn. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của bạn đối với EVOL.