[Cảm nhận của một học viên sau khóa học Biết Người Biết Ta với Carl Jung]

Sau khóa học Biết Người Biết Ta với Carl Jung em đã hiểu được rõ tính cách của bản thân mình: một INFP, em biết được điểm mạnh và điểm yếu của mình. Mỗi lần chán nản em đọc lại đặc điểm tính cách của mình, nó tiếp thêm động lực cho em trở nên tự tin hơn. Sau khóa học em có thể đánh giá được tương đối chính xác đặc điểm tính cách của mọi người trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Nó giúp em hiểu mọi người hơn và dễ chấp nhận con người họ hơn.

Em thấy mỗi loại tính cách thì đếu có điểm mạnh và điểm yếu, bản thân mỗi học viên đều muốn phát huy điểm mạnh và điểm yếu của mình, để làm được điều đó em nghĩ sẽ cần phải có những công cụ phù hợp với từng loại tính cách. Em nghĩ công cụ tốt nhất sẽ là những cuốn sách tuyệt vời của EVOL, với mỗi loại tính cách thì sẽ có những cuốn sách phù hợp để giúp họ khắc phục điểm yếu của mình. Em đã đọc nhiều quyển sách của EVOL nhưng với cuốn “Thành Công Không Còn Là Bí Mật” thì em đặc biệt có cảm tình với nó bởi vì em thấy cuốn sách viết ra là để dành cho bản thân mình và em coi nó như là người bạn đồng hành chứ không phải là một cuốn sách nữa.

– Lưu Đình Long –

[blog_mbti]